Menu Content/Inhalt
Witamy! arrow Historia budynku
Historia budynku Print E-mail
Ta strona nie została przetłumaczona / This document has no translation

Historia budynku hotelowego. Dom św. Józefa

W 1715 r. kanonik Jan Jerzy Kunigk zakupił dom i adoptował go na cele szpitalne. W 1805 r. wzniesiono nowy budynek przy kanale, który po osiemdziesięciu latach rozbudowano i wyposażono w odrębną kaplicę. Prace te wykonano między innymi dzięki bogatej darowiźnie kanonika Rudolfa Borowskiego. Od 1864 r. pracowały w nim trzy siostry Katarzynki a nadzór sprawowało kuratorium, w którego skład wchodził także jeden z kanoników. W 1939 r. pracowało tu już siedem sióstr. Wprawdzie pieniądze na utrzymanie szpitala łożyło także miasto ale główne utrzymanie utrzymanie spoczywało na barkach wspólnoty kanonickiej. Kolejną modernizację przeprowadzono w 1930 r. We wrześniu 1941 r. podjęto prace nad nowym statutem szpitala ale jego pierwsza wersja została zakwestionowana przez rząd pruski.